NYCKELFARDIGA REPRESENTATIONSKONTOR

Rekryteringsbolaget Petrostimul (grundat 1998)

 

Foretaget ar specialiserat pa en fullstandig rekrytering av kvalificerat personal for byggindustrier (bostads- och energisektorn,verkstadsindustri, radgivande tjanster, utrustningsleverantorer) samt for olje- och gasbolag.

 

Var langa erfarenhet i branschen speglar sig i att vi arbetar pa en professionell niva samt att vi ar experter inom vart omrade.

 

Var uppgift ar

 

Att medverka till att utveckling och blomstring av vara kunders affarsverksamhet genom att tillhandahalla hogkvalificerade yrkesarbetare pa olika nivaer.

 

Var kompetens

 

-            rekrytering  av hogkvalificerat personal for byggindustrin, olje- och gasbolag, teknologi- och utrustningsleverantorer

-            kompletta personalanstallning inom bolaget eller enskilda avdelningar samt rekrytering av toppdirektorer

-            losningar vid utbildning av tekniker och ingenjorer eller vid brist pa kvalificerade yrkesarbetare inom byggindustrin

-            oversikt over arbetsmarknaden inom byggindustrin, energi-, olje- och gassektorer, kunskap om lonenivaer inom alla dessa omraden

 

-            skapande av nyckelfardiga representationskontor at bl.a. utlandska bolag och ryska bolag fran andra stader (inklusive: marknadsundersokningar, sokning av affarskontakter, forberedelse av kontor och anstallning av personal).

 

 

Petrostimuls stallning

-            Medlem i Rysslands byggbolagsforbund

-            Medlem i affarsklubben "Sojuzpetrostroj"

-            Medlem i "Partnerskapet for arlig byggverksamhet".

-            Strategisk partner for "Russian Touch" - en svensk satsning i nord-vastra Ryssland

 

Petrostimul anser att dess uppgift ar att hjalpa vara klienter dra full nytta av alla formaner man far fran professionell konsultering inom urval, vardering och rekrytering av specialister: fran preliminar konsultering till introduktion och utbildning av nyanstallda.

 

Bland Petrostimuls partners kan man darfor hitta de storsta bygg- och energibolagen i S:t Petersburg och dess naromrade.

 

Pa Petrostimul jobbar personal, vars vetenskapliga arbeten och praktiska losningar anvands av professorer vid S:t Petersburgs statliga universitet som utbildningsmaterial inom marknadsforing och personalrekrytering. Petrostimulsgeneraldirektor Stanislav Kulikov holl ar 2002 en forelasningskurs vid S:t Petersburgs finans- och ekonomiuniversitet som hette "Mojligheter for ryska specialister vid ryska och utlandska bolag".

Forutom rekrytering av kvalificerad personal at bade foretag i S:t Petersburg och runt om i Ryssland, har Petrostimulredan arbetat nagra ar med ett helt nytt verksamhetsomrade pa den ryska affarsmarknaden:

 

SKAPANDE AV NYCKELFARDIGA REPRESENTATIONSKONTOR

 

Detta verksamhetsomrade omfattar inte bara sokning av lokaler for kontor eller personalrekrytering till S:t Petersburg - avdelning av ett utlandsk bolag.

Detta verksamhetsomrade omfattar en hel tjanstepaket:

 

Marknadsundersokning

Uppsokning av affarskontakter och bokning av moten med bolagsrepresentanter och myndigheter i S:t Petersburg och Leningrads lan.

Oppning av representationskontor

Komplett personalrekrytering

 

Marknadsundersokning

 

Er bolag ar intresserad av den ryska marknaden. Ni vill finna nya parters i vart land under en langsiktig perspektiv, utvidga er geografiska och ekonomiska verksamhetsomrade.

 

Men... ni har brist pa information om Rysslands nuvarande ekonomiska situation och hur den kommer att utvecklas under den narmaste framtiden, samt i langden.

 

Ni far den mest tillforlitliga och objektiva bilden efter att ha fatt resultatet av var marknadsundersokning inom de omrade som intresserar er. Vi erbjuder en preliminar, men omfattande och objektiv undersokning for er och ert foretag.

 

Sokning av affarskontakter och bokning av moten med bolagspresentanter och myndigheter i S:t Petersburg och Leningrads lan.

 

Ni har beslutat att personligen se efter om den aktuella situationen i S:t Petersburg / dess naromradet / Ryssland ar fordelaktig for ert foretag genom att ha en rad moten med representanter for foretag och myndigheter pa olika nivaer.

 

Petrostimul har manga kontakter bland affarsman och myndigheter i St. Petersburg och regionen och kan ordna moten med de relevanta individer.

 

Vi garanterar att ert foretag far tillgang till den mest objektiva och kompletta informationen angaende mojligheterna for er affarsverksamhet i Ryssland.

 

Oppning av representationskontor

 

Efter att ha gjort ett omfattande bakgrundsarbete tar ni beslutet att oppna ett representationskontor i S:t Petersburg/regionen/Ryssland. Om ni anliter oss foljer vi affarsplanen som er foretag har sammanstallt och levererar ett ytterst konkret och individuell resultat. Projektet utfors inom en tydlig tidsram och budget.

 

Petrostimul levererar pa sa satt ett integrerad paket av tjanster i samband med uppstarten av er verksamhet i S:t Petersburg /regionen/Ryssland och garanterar kvalitetsnivan pa vart arbete.

 

 

Petrostimuls generaldirektor Stanislav Kulikov:

 

"Jag halsar alla som ar intresserade av vart bolags verksamhet. Jag ar saker att samarbetet med er - som kund, partner eller undersokande part - kommer att bidra till framgang for bada sidor!"

 

Petrostimuls verkstallande direktor Lyudmila Maksimova

 

"Jag ar overtygad att ni kommer att kanna att ni har gjort ratt val om ni beslutar att anvanda vart foretags tjanster. Vart syfte ar att bidra till uppbyggnad: vi hjalper specialister bygga upp sina liv och karriarer, vi hjalper foretag bygga upp framgang och ett gott anseende.

Sammanfattningsvis - ni har kommit ratt!"


Puhelin +7 (812) 325-32-91, 404-67-71, e-mail zakaz@petrostimul.ru

 

LYCKA TILL!

Фоторепортаж